Vi är Asienspecialister

AGCM Asia Growth Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i asiatiska bolag.

Förvaltningsstrategin bygger på fundamental aktieanalys där bolagens marknadsställning, finansiell styrka och tillväxtförutsättningar i ett långsiktigt perspektiv beaktas. Fondens investeringsstrategi bygger på en koncentrerad aktieportfölj med 30-35 innehav. En koncentrerad portfölj med god riskspridning och meningsfulla bidrag från de bolag som vi tror mest på.


Asia Growth Fund
China Stars Fund
  •  
  •