Visste du att

TAB står för Tencent, Alibaba och Baidu med ett sammanlagt börsvärde om > 400 miljarder USD