Vi är Asienspecialister

AGCM Asia Growth Fund är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i asiatiska bolag.

Förvaltningsstrategin bygger på fundamental aktieanalys där bolagens marknadsställning, finansiell styrka och tillväxtförutsättningar i ett långsiktigt perspektiv beaktas. Fondens investeringsstrategi bygger på en koncentrerad aktieportfölj med 30-35 innehav. En koncentrerad portfölj med god riskspridning och meningsfulla bidrag från de bolag som vi tror mest på.


DISCLAIMER

Kapital som investeras i fonden kan såväl minska som öka i värde. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. AGCM lämnar inte investeringsråd, varför varje investerare före ett investeringsbeslut fattas måste bedöma fonden utifrån sin egen risktolerans, inkomst, ålder och behov av likviditet. Investering/sparande i en aktiefond ska ses som en långsiktig placering och kan potentiellt erbjuda en högre avkastning än traditionellt banksparande eller placering i en obligationsfond. Vi rekommenderar att Du läser fondens KIID, Prospekt och Fullständig Disclaimer som finns på AGCM:s hemsida www.agcm.se före du placerar i fonden. Du kan även be om informationen via e-mail till info@agcm.se

Asia Growth Fund
China Stars Fund
Asia Dividend Fund
  •  
  •  
  •